Dodatkowe ubezpieczenie

Zapewnij sobie nawet 5 LAT GWARANTOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA!

Dodatkowa ochrona GWARANTOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA.

To ubezpieczenie, dzięki któremu kupiony sprzęt jest chroniony nawet po wygaśnięciu gwarancji producenta.

Co zyskujesz?

DODATKOWY OKRES OCHRONNY SPRZĘTU

Po wygaśnięciu promocji producenta otrzymasz dodatkowy okres ochronny.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – PEŁNA OCHRONA

W pakiecie rozszerzonym także w przypadku nie-szczęśliwego wypadku usuniemy awarię lub wymieni-my sprzęt na nowy, jeżeli naprawa jest niemożliwa.

OTRZYMASZ NOWY SPRZĘT

W pakiecie rozszerzonym otrzymasz nowy sprzęt w przypadku jego utraty w wyniku włamania lub rabunku.

Dostępne warianty dodatkowej ochrony GWARANTOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe warunki przedłużonej gwarancji znajdziesz tutaj.

STANDARDOWA GWARANCJA PRODUCENTA

 • Brak dodatkowej ochrony

OCHRONA PODSTAWOWA PG

 • Ochrona po gwarancji producenta w razie awarii (uszkodzenie sprzętu z przyczyn zewnętrznych lub wad materiałowych).

 • Wymiana sprzętu na nowy jeżeli koszty naprawy przekroczą lub są równe wartości nowego towaru.

 • Szybkie zgłoszenie awarii - wystarczy jeden telefon.

 • Szybki i profesjonalny serwis.

OCHRONA PEŁNA GN

 • Ochrona po gwarancji producenta w razie awarii (uszkodzenie sprzętu z przyczyn zewnętrznych lub wad materiałowych).

 • Wymiana sprzętu na nowy jeżeli koszty naprawy przekroczą lub są równe wartości nowego towaru.

 • Szybkie zgłoszenie awarii - wystarczy jeden telefon.

 • Szybki i profesjonalny serwis.

 • Ochrona w razie przepięcia prądu lub nieszczęśliwego wypadku (np. zapiaszczenie kamery).

 • Gwarantuje wypłatę odszkodowania w wysokości kosztu wymiany sprzętu na nowy - w przypadku utraty sprzętów w skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku

 • Gwarantuje wypłatę odszkodowania w wysokości kosztu wymiany sprzętu na nowy - w przypadku szkody całkowitej powstałej w związku z wystąpieniem przypadkowego uszkodzenia sprzętu.

 • Gwarantuje zwrot odszkodowania odpowiadającego kosztom zakupu rozmrożonej żywności w sytuacji gdy rozmrożenie nastąpiło na skutek awarii lub przypadkowego rozmrożenia lodówki, lodówko-zamrażarki, zamrażarki.

 • Nowy sprzęt w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku.

 • Obsługa door-to-door.

DODATKOWO DLA TELEFONÓW I TABLETÓW

 • Ochrona telefonu lub tabletu przed uszkodzeniem/zniszczeniem w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia

 • Ochrona w przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku

 • Ochrona rozpoczyna się od dnia zakupu sprzętu

 • Czas ochrony wynosi 1 rok

Napędoptyczny (DVD, Blu-Ray) 150 - 600 zł
Wymiana płyty głównej ok. 900 zł
Wymiana ekranu LCD ok. 800 zł
Wymiana klawiatury ok. 380 zł

Wymiana matrycy LEDLCD 900 – 1400 zł
Wymiana płyty głównej (Smart TV) 600 – 1000 zł
Upadek lub przepięcie prądu
Konieczna Wymiana Sprzętu!

Wymiana wyświetlacza/panelu dotykowego – ok. 450 zł
Wymiana gniazda zasilania – ok. 250 zł

Naprawa termostatu
+ dojazd serwisanta ok. 350 zł
Naprawa programatora
+ dojazd serwisanta
+ koszty programatora ok. 650 zł

Moduł sterowania systemem No Frost ok. 700 zł
+ dojazd serwisanta
Wymiana termostatu ok. 250 zł
+ dojazd serwisanta
Moduł sterowania z wyświetlaczem ok. 600 zł
+ dojazd serwisanta

INFORMACJA DLA UBEZPIECZAJĄCYCH O PRZETWARZANIU PRZEZ SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (dalej również: „Administrator danych”).

  Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer telefonu: (58) 555 55 55 lub 801 107 107

 3. Inspektor ochrony danych:
 4. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możne się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

  Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
  Adres email: iod@ergohestia.pl
  Formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH na stronie www.ergohestia.pl.

 5. Cele przetwarzania danych:
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: ocena ryzyka ubezpieczeniowego w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, wykonanie umowy ubezpieczenia, dochodzenie roszczeń, reasekuracja ryzyk, przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym, rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji i odwołań, prawnie uzasadnione interesy administratora danych.

 7. Podstawy prawne przetwarzania danych:
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia; prawnie uzasadnione interesy administratora danych (m.in. możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń, przeciwdziałanie i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń, zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawarciem umowy ubezpieczenia); wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych (np. przetwarzanie na podstawie przepisów o rachunkowości).

 9. Odbiorcy danych:
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ubezpieczyciela (m.in. Centrum Autoryzacji Szkód, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, świadczenia usług archiwizacyjnych, przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne, agentom ubezpieczeniowym, zakładom reasekuracji)
  • innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych
 11. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 13. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 14. Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wycofania zgody jeżeli zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora danych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych (tj. do otrzymania od administratora danych Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania do innego administratora),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Prawnie uzasadnionymi interesami administratora są: możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń, przeciwdziałanie i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń.

 15. Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane:
 16. W przypadku gdy doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) dotyczących umowy ubezpieczenia.

 17. Informacja o wymogu podania danych:
 18. Podanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia jest konieczne do zawarcia umowy ubezpieczenia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

Aby uczynić korzystanie z serwisu bardziej komfortowym dla naszych użytkowników, staramy się dopasowywać dostępne w serwisie treści do potrzeb lub zainteresowań jego użytkowników. Umożliwiają nam to informacje, w tym Twoje dane osobowe, przechowywane w plikach cookies zapisanych w Twojej przeglądarce, które przetwarzamy w charakterze administratora danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Kontynuując korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę dla Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Sp. J. na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. W każdym czasie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Tajmax Sp. J. Twoich danych osobowych dostępnych jest w naszej Polityce prywatności.
Zamknij
pixel