X

Zapisz się do naszego newslettera, a pierwszy skorzystasz z wyjątkowych ofert

[ -> Zapisz sie

Odbiór zużytego sprzętu

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:


1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany


2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.


3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.


4. art 35.1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Poz. 199, z późn. zm.9)), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych; 

2) prowadzącym zakład przetwarzania;

3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10)).


5. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera

istotnych, z uwagi na przeznaczenie

sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących

część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu

 

Jeśli zamawiasz sprzęt AGD RTV kurierem z dostawą do domu:

  • podczas składania zamówienia, poinformuj nas o chęci oddania starego sprzętu w formularzu lub drogą mailową na adres kontakt@juka.pl
  • pamiętaj aby sprzęt był kompletny i właściwie przygotowany do transportu;
  • nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów transportu.

 

O czym należy pamiętać podczas przygotowywania starego sprzętu do transportu:

  • sprzęt musi być odłączony od instalacji elektrycznej, wodnej lub gazowej; lodówki muszą być rozmrożone, pralki całkowicie opróżnione z wody;
  • sprzęt musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony do transportu (opakowanie powinno chronić sprzęt przed uszkodzeniem, nie mogą z niego wyciekać żadne płyny, elementy ruchome powinny zostać unieruchomione);
  • odbiór starego sprzętu następuje w miejscu dostarczenia zakupionego produktu (w przypadku dostawy kurierem od pierwszych drzwi budynku do których kierowca może podjechać samochodem)

 

Pamiętaj, że stary sprzęt AGD RTV możesz zawsze zwrócić w punktach zbierania zużytego sprzętu. Więcej informacji na http://www.elektroeko.pl/